Huisstijl

Huisstijl

woensdag 17 augustus 2016

Reglement en inschrijvingsformulier tweedehandsbeurs


Reglement

Wie mag deelnemen?

Uitsluitend particulieren kunnen deelnemen aan de tweedehandsverkoop. Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 3 september tot 30 september. Indien het maximum aantal verkopers bereikt is, worden bijkomende kandidaat-verkopers op een wachtlijst geplaatst. 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier op hoegaardentweedehandsbeurs@gmail.com en de correcte betaling op rekening BE52 0017 5867 8809.

Leden van de Gezinsbond betalen 6 euro per tafel, niet-leden betalen 10 euro per tafel (maximaal 3 tafels). Plaats voor een rekje (zelf mee te brengen) bedraagt 1 euro (maximaal 1 rekje).

Eén tafel is 1,20 m.

Grote stukken worden gratis in een apart zaaltje tentoongesteld onder toezicht.

Wanneer verkopen?

Als deelnemer aan de tweedehandsverkoop verklaar je akkoord te zijn met de vastgelegde dag en uren.

Wat verkopen?

Speelgoed, kinderboeken,baby- en kinderkledij, baby- en kindermateriaal.

Grote stukken: wandelwagens, koetsen, wiegen, maxi-cosi's, autostoelen, bedjes, matrassen, parken, fietsjes, winkeltjes en keukentjes, veiligheidshekjes, verzorgingstafels, zandbakken, schommelpaardjes, buitenspeelgoed, klein meubilair, ...

De beslissing van het bestuurslid gezinsbond is bindend wat onder een groot stuk wordt gezien.

De opbrengst van de verkochte artikelen is volledig voor jou als verkoper.

Wanneer opstellen?

Ingeschreven verkopers bieden zich op 9 oktober 2016 vanaf 7u30 aan op volgend adres: Sporthal 'de Struysvogel', Tiensestraat 30, Hoegaarden

Nadat je een plaats toegewezen hebt gekregen, kan je jouw stand klaarzetten en de te verkopen artikelen uitstallen.
 
Parking?

Parkeren kan niet voor de sporthal, de plaatsen voor de sporthal zijn voorbehouden om uit te laden. Nadien dient de auto zo snel mogelijk verplaatst te worden zodat iedereen de kans krijgt om dichtbij uit te laden.

Wanneer opruimen?

Verkopers moeten blijven staan tot 12u30, vanaf dan pas mag je jouw stand opruimen. Er mag niets achtergelaten worden.

Wat bij ongevallen of diefstal?

De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen en geschillen tussen verkopers en kopers of kopers onderling.

Nog vragen?

Met al je vragen kan je terecht via: hoegaardentweedehandsbeurs@gmail.com

 
Inschrijvingsformulier
 
Naam:                                                                                          
Adres:                                                                                          
                                                                                                    
E-mail:                                                 @                                      
Tel/GSM:                    /                                                                 
Lidnummer Gezinsbond:                        -                -               
Nummerplaat auto:_______________
 
Ondergetekende,                                                                   , verklaart zich akkoord met het reglement (zie bijlage) van de tweedehandsverkoop en betaalt hierbij het inschrijvingsgeld binnen tien dagen op rekening BE52 0017 5867 8809:
o  6 euro x ____  tafel (s)= ___ (leden Gezinsbond)
o  10 euro x ___  tafel (s)= ___ (niet-leden Gezinsbond)
o  1 euro voor rek (max 1 rek)
        Totaalbedrag: ___     euro       
 
Handtekening:                                                     
 
Deze gegevens dienen terugbezorgd te worden via hoegaardentweedehandsbeurs@gmail.com (let op: nieuw mailadres)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten